အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

  • ခရီးသြား ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အရွိန္ထိန္းစနစ္ပါရွိၿပီး၊ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း၊  ယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။

  • ခရီးသြားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ရန္ကုန္ဂိတ္မွ အေအးမ်ားကပ္လွူျခင္း။
  • ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေရသန႔္၊ တာဝါ၊ သြားတိုက္တံမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။
  • ယာဥ္ေပၚတြင္ ဇိမ္ရွိရွိအနားယူႏိုုင္ရန္ ျခံုေစာင္၊ ေခါင္းအံုုးမ်ား ထားရွိေပးျခင္း။
  • က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မွုမ်ား အတြက္ ယာဥ္ေမာင္/ယာဥ္မယ္မ်ားမွ ခရီးစဥ္တေလၽွာက္တြင္ မိမိတို႔၏ မိသားစုသဖြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။
  • က်န္းမာေရးႏွင့္အျခားလိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္ မွုမ်ား ဝန္ေဆာင္မွနင့္က်န္းမာေရးသင္တန္းဆင္း ယာဥ္ေမာင္/ယာဥ္မယ္မ်ားမွ ခရီးစဥ္တေလၽွာက္တြင္ မိမိတို႔၏ မိသားစုသဖြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။
  • မိသားစုု၊ Company၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ (အထူး)ကားစင္းလံုုးငွား ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။
  • Mobile Phone ရွိရံုုျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ားအားလံုုးအတြက္ ကားလက္မွတ္မ်ားကိုု လြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူႏုုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္း။

 

Highway Express Bus Ticket Outlets

ရန္ကုန္

(ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္း) Ph: 09-73238057, 09-5158650, 09-796614942

 

ပုဂံ/ေညာင္ဦး

ပုုဂံေရႊျပည္ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း Ph: 0611-60202, 09-43128712

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

ဘူတာလမ္းဆံုုမီးပိြုင့္အနီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕။ Ph: 061-50141, 09-795314879

 

ေတာင္ျကီး

 ေအးသာယာကားႀကီးဝင္း၊ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ Ph: 09-421144892, 081-25212